Let Op! Verzekering per jaar (verplicht voor iedereen)

 

Aansluitingsformulier - Licentie/Verzekering VKBMO-BKBMO

Het aansluiten bij de verzekering is verplicht om deel te kunnen nemen aan de lessen. Als sportbeoefenaar ben je zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van de verzekering (1x/jaar). De geldigheid van je verzekering vind je terug op het aansluitingsformulier van VKBM20. De uitgebreide uitleg van de Algemene voorwaarden van FROS, de verzekeringsmaatschappij, vind je hieronder terug. Muay-Thai Genk is niet aansprakelijk bij het niet naleven van deze regel.


Print onderstaande formulier (Aansluitingsformulier) af, laat het aan 2 kanten invullen door uw huisarts, ondertekening het document aan 2 kanten, lever deze dan zo snel mogelijk terug in bij de club samen met 1 pasfoto, kopie van uw identiteitskaart en 1 klever van uw ziekenfonds! (Dit formulier kan je ook via de club krijgen)


Let op!! voor de hernieuwing krijgen jullie GEEN bericht, hou zelf de vervaldatum in't oog om dan uw verzekering terug te verlengen!


- Download hier uw Aansluitingsformulier - Licentie/Verzekering VKBMO-BKBMO

---------------------------------------------------------------------------------

Bij ongeval - Ongevalsaangifteformulier VKBMO-BKBMO

Om het ongevalaangifteformulier te laten gelden, ben je verplicht deze binnen de 7werdagen terug in te leveren bij de club, ingevuld door ziekenhuis of huisarts.


- Download hier uw Ongevalsaangifteformulier

Lees hier alle info over de verzekering:

(indien u hieronder niets kunt lezen, ga naar de website: http://bkbmo.be/php/applecore/pdf/VerzekeringspolisVKBMO-FROS.pdf